Newport Museum and Art Gallery
Discover Newport through fascinating displays of archaeology, art, natural sciences and local history.

Newport Medieval Ship
Find out more about Newport’s rare find, the Medieval Ship. Open on Fridays, Saturdays and Bank Holiday Mondays, 10.30am-4.30pm at its home at Queensway Meadows.

Newport Transporter Bridge
Newport’s grand old lady is still operating after 111 years, Wednesday to Sunday. Climb to the high level walkway, ride across on the gondola and visit the engine house. Family fun day: Bank Holiday Monday 28 August.

www.newport.gov.uk/heritage

Summer Family Fun at Newport Live
Newport Live has Holiday Fun happening throughout the summer holidays at venues across the city.

This includes bargain family films, arts and craft workshops, sports taster sessions and the ever-popular Sport and Art Camp! Plus, keep an eye out for:

The Big Splash Street Theatre Festival: 22 & 23 July, Sport in the Park: Thursdays 3, 10 & 17 August,

Tots Fun Day: 24 August

www.newportlive.org.uk  01633 656757

Get active!
...Enjoy Newport’s ornamental parks and walk or cycle the miles of cycle trails and footpaths in and around the city, including the Wales Coast Path and many other local and circular trails.

Download information and maps from www.newport.gov.uk/visitleaflets

General enquiries 01633 656656

www.newport.gov.uk/visiting 
tourism@newport.gov.uk

Rodney Parade

Party at the Parade, with headliner Billy Ocean, plus Big Mac’s Wholly Soul Band, Abbalicious and others to be confirmed.

July 14, from 4pm
www.partyattheparade.co.uk

Tredegar House

There are trails and challenges throughout the House and gardens, traditional games on the Cedar Garden lawns, or picnic in the grounds.

On Tuesdays and Thursdays during the holidays you can tick off your list some of the National Trust’s “50 things to do before you're 11¾”. Try out campfire cooking, bug hunting and den building, or any of the other 47 activities.

www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house

 

Oriel Gelf ac Amgueddfa Casnewydd
Darganfyddwch Gasnewydd drwy arddangosiadau archaeoleg, celf, gwyddoniaeth naturiol a hanes lleol diddorol.


Llong Ganoloesol Casnewydd
Darganfyddwch fwy am ddarganfyddiad hynod Nghasnewydd, y Llong Ganoloesol . Ar agor ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dyddiau Llun Gŵyl y Banc, 10.30am-4.30pm yn Queensway Meadows.
 

Pont Gludo Casnewydd
Mae'r bont hon yng Nghasnewydd yn dal i weithio ar ôl 111 blynedd o ddydd Mercher i ddydd Sul. Beth am ddringo i’r llwybr cerdded uchel,  mynd am dro ar y gondola a mynd i weld tŷ'r injan? Diwrnod o hwyl i’r teulu: Dydd Llun Gŵyl y Banc 28 Awst

www.newport.gov.uk/heritage


Hwyl yr Haf i’r Teulu gyda Chasnewydd Fyw
Bydd Hwyl yr Haf i’r teulu’n cael ei gynnal drwy gydol gwyliau’r haf yng Nghasnewydd Fyw mewn lleoliadau ledled y ddinas.

Mae hyn yn cynnwys ffilmiau rhad ar gyfer y teulu, gweithdai celf a chrefft, sesiynau blasu chwaraeon a'r Gwersyll Chwaraeon a Chelf poblogaidd! Hefyd, cadwch olwg am:

Gŵyl Theatr Stryd Sblash Fawr: 22 a 23 Gorffennaf, Chwaraeon yn y Parc: Dydd Iau 3, 10 a 17 Awst,

Diwrnod o Hwyl i Blant Bach: 24 Awst

www.newportlive.org.uk  01633 656757

Byddwch yn actif!
…..mwynhewch barciau hyfryd Casnewydd a cherddwch neu feiciwch ar hyd y milltiroedd o lwybrau beicio neu gerdded sydd yn ac o amgylch y ddinas, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru a llawer o deithiau lleol a chylchol eraill.

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth a mapiau o www.newport.gov.uk/visitleaflets

General enquiries 01633 656656
Ymholiadau cyffredinol 01633 656656

www.newport.gov.uk/visiting
tourism@newport.gov.uk

 

Stadiwm Rodney Parade
Parti yn y Parêd gyda Billy Ocean yn brif act gyda Band Wholly Soul Big Mac, Abbalicious ac eraill i’w cadarnhau.

 

14 Gorffennaf o 4pm
www.partyattheparade.co.uk

 

Tŷ Tredegar
Gallwch grwydro llwybrau a ymafael â heriau trwy’r Tŷ a’r gerddi, chwarae gemau traddodiadol ar lawnt Gardd y Gedrwydden neu fwyta picnic ar y tiroedd.

 

Ar ddydd Mawrth a dydd Iau trwy’r gwyliau, gallwch groesi pethau oddi ar restr “50 peth i wneud cyn i chi gyrraedd 11¾ oed" gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol! Rhowch dro ar goginio gyda thân gwersyll a chreu den neu gwneud unrhyw un o’r 47 gweithgaredd arall.

www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house